Vítejte na našich stránkách

Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. (LB-STO z.s.) je okresní organizace s licencí ČUS a je samostatnou právnickou osobou, zapsanou ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod vložkou L 1928.

Licence ČUS opravňuje LB-STO z.s. a jeho orgány vykonávat správu záležitostí ČUS v jeho místě působnosti - tj. v rámci libereckého okresu.

V čele okresní organizace stojí okresní výkonný výbor s předsedou a místopředsedou.

V současné době regionální organizace sdružuje:

·    105 tělovýchovných jednot a sportovních klubů libereckého okresu

·    celkem: 19.446, z toho 7.243 – mužů, 3.404 – žen a 8.799 mládeže


Výpis ze spolkového rejstříku


 

 

Činnost organizace je podporována

Národní sportovní agenturou

 


ČÍSELNÍK SDRUŽENÝCH TJ_SK.pdf
velikost: 450KB
 

 

     

Vyhlášení sportovců za rok 2019

Fotogalerie

 

Aktuality

S ohledem na pandemii koronaviru funguje kancelář na Jablonecké ul. v omezeném provozu. Potřebujete-li cokoliv řešit, volejte předsedu Ing. Boháče: +420 603 844 413, nebo pište na emailovou adresu: v.bohac@lb-sto.cz

 

Aktuální informace

Aktuální informace týkající se sportovního prostředí najdete na stránkách České unie sportu.

 

Programy vyhlášené Národní sportovní agenturou


Bližší informace najdete na www.agenturasport.cz.

 

V případě potřeby pomoci se zpracováním žádosti se obraťte na naši okresní organizaci (ing. Vladimír Boháč), nebo na ing. Milana Hornycha, tel: 602 483 486, cuscl@seznam.cz.


Nabídka vedení účetnictví pro TJ/SK:

 

Naše okresní organizace nabízí sdruženým TJ/SK vedení podvojného účetnictví vč. příslušných konzultací v této oblasti.


Služba je zpoplatněna – cena bude stanovena při vzájemném jednání ve vazbě na rozsah vedení účetnictví.

Kontakty: předseda,
nebo pí. Andrea Hradecká, 723 637 146


Informace:
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. - VO3 OLYMP,
www.vos-cus.cz

popis školy, (PDF 43KB)


Přihláška za člena pro SK/TJ:

Přihláška za člena (93KB)

 


Na Libereckém kraji opět ustaven Výbor pro tělovýchovu a sport pro období let 2020-2024

Pro období let 2020 – 2024 jako poradní orgán zastupitelstva Libereckého kraje byl ustanoven Výbor pro tělovýchovu a sport ve složení:
Ing. Vladimír Boháč - předseda, Roman Hejna - místopředseda
Členové: Štěpán Slaný, Ing. Jiří Veselka, Ing. František Příhoda, Bc. Jaroslav Postl, Michael Georgiev, Mgr. Renata Balašová, Petr Marek, Ing. Jan Kubeš, Jiří Stodůlka, Bc. Adam Pelta, Pavel Mrklas


Ustanovení o lékařské prohlídce.

Více informací...


Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec.
Více informací....


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – PLATBA TJ/SK

Zásady pro výpočet členských příspěvků pro rok 2020 - 21
Členské příspěvky pro r. 2020.pdf, 33KB
 


Aktuální zprávy

Stáhněte si aktuální zprávy okresního výboru LB-STO z.s.