Složení orgánů spolku LB-STO z.s.

28. valná hromada, která se konala 26. 11. 2015 v hotelu Liberec zvolila na období 2015 – 2019 nové orgány spolku

Výkonný výbor: 

Ing. Vladimír Boháč, předseda, statutární orgán
Oldřich Langhamr st., místopředseda
Ing. Petr Seifert, člen
Ing. František Ulman, člen
Petr Zahradník, člen
Josef Vild, člen
Hana Lepová, členka
Kontrolní komise:   Jaroslava Skopková, předsedkyně
Václav Severýn, člen
Ing. Zdeněk Kračmar, člen